Thạch bưởi đào Chunho Ncare cho nữ – 1 hộp 15 thanh

490.000