Chương trình Cộng tác viên

Chunho Ncare – Nhà phân phối chính thức tại Việt Nam chương trình đại lý hoàn toàn miễn phí và cho phép thành viên nhận hoa hồng khi đặt liên kết hoặc liên kết trang web quảng cáo sản phẩm nào đó. Bất kì giao dịch mua sản phẩm phát sinh từ liên kết sẽ nhận được phần trăm hoa hồng. Tỉ lệ hoa hồng hiện tại là Chunho Ncare – Nhà phân phối chính thức tại Việt Nam.