Chính sách bảo mật dữ liệu này mô tả cách chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân (“Dữ liệu Cá nhân”) của khách hàng thông qua Trang web của chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và sẽ nỗ lực đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng Trang web của chúng tôi là an toàn và được bảo vệ khỏi truy cập trái phép.

Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo ngăn chặn mọi truy cập trái phép. Trong trường hợp xảy ra truy cập trái phép nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, công ty sẽ không chịu trách nhiệm trong bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh từ hoặc liên quan đến việc truy cập trái phép đó.

Để hiểu thêm về chính sách về việc thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân của người dùng trên Trang web này, vui lòng đọc các chính sách bảo mật sau đây:

I. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin cá nhân

Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ trên Trang web, bạn có thể được yêu cầu đăng ký thông tin cá nhân với chúng tôi (Email, Họ và tên, Số điện thoại liên hệ, v.v.). Tất cả thông tin cung cấp phải chính xác và hợp pháp. Trang web của chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề pháp lý nào liên quan đến thông tin được cung cấp. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về số lượt truy cập, bao gồm số trang bạn xem, số liên kết bạn nhấp và thông tin khác liên quan đến kết nối của bạn với Trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng thu thập thông tin về trình duyệt web mà bạn sử dụng khi truy cập Trang web, bao gồm địa chỉ IP, ngôn ngữ ưu tiên, thời gian và địa chỉ truy cập.

II. Việc sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp và quản lý dịch vụ mà bạn yêu cầu từ chúng tôi thông qua Trang web. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân để liên hệ với bạn về các thông tin, sự kiện và hoạt động quảng cáo mà chúng tôi cho rằng bạn có thể quan tâm. Bạn có quyền từ chối nhận thông tin quảng cáo từ chúng tôi bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ được cung cấp dưới đây.

III. Chia sẻ thông tin cá nhân với bên thứ ba

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba mà chúng tôi tìm thấy cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn hoặc tuân thủ các yêu cầu pháp lý. Chúng tôi cam kết không bán, cho thuê hoặc chuyển giao thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý rõ ràng từ phía bạn.

IV. Bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết sử dụng các công nghệ bảo mật thông tin khác nhau để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Chúng tôi khuyến nghị bạn giữ thông tin liên quan đến mật khẩu an toàn và không chia sẻ nó với bất kỳ ai khác. Nếu sử dụng máy tính chung, bạn nên đăng xuất hoặc đóng tất cả các cửa sổ trang web đang mở.

V. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba đến ban quản trị Trang web, tại địa chỉ công ty hoặc qua email:

Công ty chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp kỹ thuật và hoạt động để xác minh nội dung được báo cáo.

Thời gian xử lý khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân là 7 ngày.

VI. Thông tin liên hệ

Chúng tôi luôn hoan nghênh phản hồi từ bạn về Chính sách bảo mật này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​liên quan đến việc bảo mật thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hoặc số điện thoại được cung cấp dưới đây.

Email:  Số điện thoại: +84906125696

Chúng tôi khuyến nghị bạn đọc và hiểu kỹ Chính sách bảo mật trước khi cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi thông qua Trang web của chúng tôi.

 

https://slovenijalekarna24.com/kupite-super-kamagra/